Odpovede na často kladené otázky

Systém IDA je určený len pre obyvateľov Trenčianskeho kraja. Ak vy alebo váš blízky žijete osamotene (prípadne väčšiu časť dňa trávite doma sami), máte zníženú fyzickú alebo zdravotnú kondíciu, trpíte rizikovým ochorením alebo zdravotným postihnutím, je pre vás IDA ideálna voľba bez ohľadu na váš vek. Inteligentná domáca asistentka je vhodná aj pre tých ľudí, ktorí sa zotavujú doma po hospitalizácii.

 

Inštalácia systému IDA v domácnosti je bezplatná. IDA potrebuje na správnu činnosť pripojenie na internet. Ak v domácnosti internet zavedený máte, nemusíte nič ďalej riešiť. Ak internet doma zavedený nemáte, je potrebné zabezpečiť si ho. Odporúčame Vám internet, kde bude router obsahujúci konektor RJ45 s minimálnym dátovým balíkom – 500 MB mesačne.

 

Systém IDA obyvateľa domácnosti  nesleduje ani nenahráva. IDA monitoruje pohyb klienta v domácnosti len na základe teplotného rozdielu medzi jeho telesnou teplotou a teplotou okolitého prostredia. Nevytvára žiaden obrazový ani zvukový záznam.

 

Systém generuje alarmy/upozornenia na vzniknuté rizikové situácie, ktoré zasiela formou e-mailu alebo SMS správy dohliadajúcej osobe. Okrem vami zvolenej dohliadajúcej osoby má k informáciám prístup pracovník poskytovateľa sociálnej služby a spoločnosť, ktorá systém IDA prevádzkuje. Oba subjekty nakladajú s týmito údajmi výlučne v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie sociálnej služby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

Upozornenia na rizikové situácie dostáva dohliadajúca osoba prijímateľa. Tú si klient vyberá sám a najčastejšie je ňou rodinný príslušník, sused, priateľ. Dohliadajúce osoby môžu byť maximálne 3 a kontaktné údaje na nich prijímateľ uvádza v dotazníku pre identifikáciu prostredia, sociálnej situácie a zdravotného stavu žiadateľa.

 

Áno, službu je možné  v obmedzenom rozsahu využiť aj v takomto prípade.

 

Domáce zviera nie je pre fungovanie systému IDA problémom. Správnym nastavením senzorickej siete vieme eliminovať vplyv domáceho zvieraťa na monitorovanie pohybu osoby v domácnosti.  S ohľadom na druh/výšku zvieraťa je potrebné individuálne posúdiť možnosti nastavenia.

 

Montáž senzorických zariadení v domácnosti nevyžaduje vŕtanie, zariadenia sa pripevňujú na steny a hladké povrchy pomocou špeciálnej lepiacej pásky. Prepojenie senzorov s riadiacou jednotkou je bezdrôtové, pri inštalácii systému nie je potrebné ťahať po stenách káble. Nainštalovanie systému IDA nepôsobí v domácnosti rušivo, jednotlivé komponenty sú nenápadné a svojím vzhľadom nerušia a nezavadzajú.

 

Poskytovanie sociálnej služby nie je pre vás ako prijímateľa časovo obmedzené, Inteligentnú Domácu Asistentku môžete mať doma tak dlho, ako ju budete potrebovať. Sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bude za nezmenených podmienok poskytovaná žiadateľom do konca r. 2028 (platnosť Zmluvy o spolupráci medzi TSK a poskytovateľmi sociálnej služby. Po uvedenom dátume sa môžu podmienky poskytovania služby zmeniť. Pri akejkoľvek zmene podmienok je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.