Čo je to systém IDA a ako chráni seniorov?

IDA - Inteligentná Domáca Asistentka je bezplatný systém, ktorý 24 hodín denne, zaznamenáva údaje o pohybe používateľa v domácnosti aj mimo nej.
Ak ste obyvateľom či obyvateľkou Trenčianskeho samosprávneho kraja, môžete využiť novú bezplatnú sociálnu službu, tzv. starostlivosť na diaľku pomocou systému IDA. Elektronický systém IDA bude doslova „šitý na mieru“ prijímateľovi.

Ako funguje IDA?

Systém IDA funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkromie prijímateľa.
Elektronický systém IDA pozostáva zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera, pomocou ktorých IDA spoznáva dennú rutinu.
V prípade vzniku rizikovej situácie (napr. náhle zhoršenie zdravia, cudzia osoba v domácnosti a pod.) systém IDA sám upozorní blízku osobu (ktorú si určí používateľ systému sám) o možnom probléme. Táto dohliadajúca osoba preverí situáciu spätným zavolaním a v prípade potreby privolá pomoc.
Dohliadajúcou osobou môže byť blízka osoba ako napríklad rodinný príslušník, sused, rodinný známy apod.
Zloženie systému IDA

Pre koho je služba určená

IDA je vhodná pre obyvateľov Trenčianskeho kraja, konkrétne pre:
Starší človek

Seniori žijúci osamote

Pacient

Osoby s rizikovým ochorením

Posteľ

Pacientov, ktorí sa zotavujú doma

Pacient

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Pozrite si ako to celé funguje

Odpovede na často kladené otázky

Systém IDA je určený len pre obyvateľov Trenčianskeho kraja. Ak vy alebo váš blízky žijete osamotene (prípadne väčšiu časť dňa trávite doma sami), máte zníženú fyzickú alebo zdravotnú kondíciu, trpíte rizikovým ochorením alebo zdravotným postihnutím, je pre vás IDA ideálna voľba bez ohľadu na váš vek. Inteligentná domáca asistentka je vhodná aj pre tých ľudí, ktorí sa zotavujú doma po hospitalizácii.

 

Inštalácia systému IDA v domácnosti je bezplatná. IDA potrebuje na správnu činnosť pripojenie na internet. Ak v domácnosti internet zavedený máte, nemusíte nič ďalej riešiť. Ak internet doma zavedený nemáte, je potrebné zabezpečiť si ho. Odporúčame Vám internet, kde bude router obsahujúci konektor RJ45 s minimálnym dátovým balíkom – 500 MB mesačne.

 

Systém IDA obyvateľa domácnosti  nesleduje ani nenahráva. IDA monitoruje pohyb klienta v domácnosti len na základe teplotného rozdielu medzi jeho telesnou teplotou a teplotou okolitého prostredia. Nevytvára žiaden obrazový ani zvukový záznam.

 

Systém generuje alarmy/upozornenia na vzniknuté rizikové situácie, ktoré zasiela formou e-mailu alebo SMS správy dohliadajúcej osobe. Okrem vami zvolenej dohliadajúcej osoby má k informáciám prístup pracovník poskytovateľa sociálnej služby a spoločnosť, ktorá systém IDA prevádzkuje. Oba subjekty nakladajú s týmito údajmi výlučne v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie sociálnej služby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

Upozornenia na rizikové situácie dostáva dohliadajúca osoba prijímateľa. Tú si klient vyberá sám a najčastejšie je ňou rodinný príslušník, sused, priateľ. Dohliadajúce osoby môžu byť maximálne 3 a kontaktné údaje na nich prijímateľ uvádza v dotazníku pre identifikáciu prostredia, sociálnej situácie a zdravotného stavu žiadateľa.

 

Áno, službu je možné  v obmedzenom rozsahu využiť aj v takomto prípade.

 

Domáce zviera nie je pre fungovanie systému IDA problémom. Správnym nastavením senzorickej siete vieme eliminovať vplyv domáceho zvieraťa na monitorovanie pohybu osoby v domácnosti.  S ohľadom na druh/výšku zvieraťa je potrebné individuálne posúdiť možnosti nastavenia.

 

Montáž senzorických zariadení v domácnosti nevyžaduje vŕtanie, zariadenia sa pripevňujú na steny a hladké povrchy pomocou špeciálnej lepiacej pásky. Prepojenie senzorov s riadiacou jednotkou je bezdrôtové, pri inštalácii systému nie je potrebné ťahať po stenách káble. Nainštalovanie systému IDA nepôsobí v domácnosti rušivo, jednotlivé komponenty sú nenápadné a svojím vzhľadom nerušia a nezavadzajú.

 

Poskytovanie sociálnej služby nie je pre vás ako prijímateľa časovo obmedzené, Inteligentnú Domácu Asistentku môžete mať doma tak dlho, ako ju budete potrebovať. Sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bude za nezmenených podmienok poskytovaná žiadateľom do konca r. 2028 (platnosť Zmluvy o spolupráci medzi TSK a poskytovateľmi sociálnej služby. Po uvedenom dátume sa môžu podmienky poskytovania služby zmeniť. Pri akejkoľvek zmene podmienok je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.